Kezdőoldal > Szoftver > RAID EE Technológia

RAID EE Technológia

 

Ahogy a merevlemez kapacitás növekszik, a RAID adat újraépítéshez szükséges idő is drasztikusan növekszik. Ez az egyik dolog, amely a legnagyobb problémát jelenti a vállalati tároló kezelők számára napjainkban. A múltban, amikor a merevlemez kapacitás csak 10GB – 100GB-ig terjedt, a RAID építés csupán körülbelül 10 percet vett igénybe, mely még nem probléma. Azonban, ahogy a lemezkapacitás több száz GB-ra, majd TB-ra nőtt, a RAID újraépítési idő órákra, majd napokra nőtt és vált elsődleges problémává a tároló kezelésben.

Miért időigényes a RAID Újraépítés

 

Ahogy a meghajtó kapacitás nő, a RAID újraépítési idő is folyamatosan növekszik, a hagyományos RAID architektúrákkal végzett újraépítési idő megnőtt több tíz órára, ha RAID lemezek mérete meghaladja a 4TB HDD kapacitást.

Különböző tényezők vannak hatással a RAID újraépítési időre:

 • HDD kapacitás: A merevlemez kapacitás teszi ki a lemezcsoportot, minél nagyobb a merevlemez kapacitás, annál hosszabb az újraépítési idő.
 • A lemezmeghajtók mennyisége: A lemezmeghajtók mennyisége, melyek a lemezcsoportba tartoznak, hatással vannak a szükséges időre, ami a rendszernek szükséges, hogy olvassa az adatot a fennmaradó kifogástalan merevlemezekről és írja azokat a hot spare merevlemezekre. A több lemez, hosszabb újraépítési idővel is jár.
 • Újraépítési munka prioritás: A RAID újraépítés alatt, a rendszernek továbbra is az I/O hozzáférést kell igénybe vennie a front-end kiszolgáláshoz. Minél nagyobb a RAID újraépítési feladathoz rendelt prioritás, annál gyorsabb az újraépítés, de a front-end kiszolgáló annál kevésbé fokozza az I/O teljesítményt.
 • Gyors újraépítés: A gyors újraépítési funkció engedélyezésével csak az aktuális kötet kapacitását szükséges újraépíteni, a fel nem használt lemezterületek nem épülnek újra.Ha a lemezcsoportban lévő területnek csak egy része van használatban, akkor az újraépítési idő rövidebb lesz.
 • RAID szint: RAID 1 és RAID 10 közvetlen block-to-block replikációval gyorsabban fog újraépülni, mint a RAID 5 és RAID 6 paritás kalkulációval.

Tekintettel arra, hogy egyes merevlemez meghajtók meghibásodhatnak, minél több lemezmeghajtó van egy lemezcsoportban annál nagyobb a hibák lehetősége, ezért van egy felső korlát, hogy mennyi meghajtó lehet egy lemezcsoportban.  Az előző tényezőkhöz képest a lemezmeghajtók kapacitásának növekedése az újjáépítési sebességet illetően elsődleges tényezővé vált.  Az ilyen hosszú újraépítési idő természetesen nem minden felhasználó számára elfogadható.  A hagyományos RAID problémáinak megoldása érdekében RAID EE technológiát alkalmazunk.

A RAID EE elmélete

 

A RAID EE több tárhelyet hoz létre egy lemezcsoportban, ezért RAID EE-nek nevezzük őket, hogy elkülönítsük az eredeti globális, helyi, valamint a dedikált részeket. A lemezterület minden sávja megőrződik és szétosztódik a lemezcsoportban.

Amikor a lemezek hibásak a lemezcsoportban, a hiányzó adat újraépítődik a megőrzött tartalék területekben. Mivel a beállításban lévő összes lemez az újraépített adatok célollomása, a hagyományos RAID újraépítés akadálya megszűnt, az újraépítési teljesítmény pedig jelentősen megnőtt. Ha új lemezeket adunk hozzá, az ideiglenes területeken lévő adatok átkerülnek az új csatlakoztatott lemezekre.

A RAID EE négy új RAID szintet biztosít:

 • RAID 5EE (az E jelentése Enhanced azaz felgyorsított), legalább 4 merevlemez meghajtót igényel egy RAID EE tartaléklemezzel, mely eltűri 2 meghajtó hibáját. Több RAID EE hozzáadása nyilvánvalóan több lemez hibáját fogja eltűrni.
 • RAID 6EE minimum 5 lemezmeghajtót igényel.
 • RAID 50EE minimum 7 lemezmeghajtót igényel.
 • RAID 60EE minimum 9 lemezmeghajtót igényel.

Download RAID EE Technology White Paper >

Példa RAID 5EE – 1 RAID EE-kiegészítővel

 

És most vegyünk egy példát ez hogyan is működik. A következő példában a RAID 5EE-t nézzük 5 lemezzel. 4 lemez a RAID diskek számára, és egy további a RAID EE számára. Az inicializálás után, az adatblokkok eloszlása a következő. A P jelentése paritás, az S a RAID EE, és ez most üres.

Tegyük fel, hogy a 2-es lemez hibás. A RAID 5EE lefokozó módban van.

Az ideiglenes területek a hibás lemezek adataival újraépülnek. Ezt a folyamatot hívjuk EE újraépítésnek. Az újraépítés után, a megosztott adatok olyanok, mint a RAID 5-ben és képesek tolerálni egy másik meghajtó hibáját. Ahogy el tudjuk képzelni, minél több RAID EE lemezünk van, annál gyorsabban újraépül.

Ha egy új lemez csatlakozik a RAID EE lemezcsoporthoz, az ideiglenes területen felépített adatok átmásolódnak az új lemezre. Ezt a folyamatot nevezzük Visszamásolásnak. Miután visszamásolódott, a RAID 5EE visszaáll normál állapotba.

Példa RAID 60EE 2 RAID EE-kiegészítővel

 

Vegyünk egy másik példát a RAID 60EE-re 10 lemezzel. 8 lemez a RAID disk-ek számára, és 2 a RAID EE számára. Az inicializálás után, az adatblokkok a következőképpen oszlanak szét. A RAID 60EE újraépítése és másolása a fentiekhez hasonló; ezt nem ismételjük meg még egyszer.

Teszteredmények

Első teszt: RAID 5 vs. RAID 5EE

 

Ebben a tesztben összehasonlítjuk az újraépítési és visszamásolási időt a RAID 5 és RAID 5EE között. Feltételezzük, hogy a több RAID EE lemez rövidebb újraépítési időt eredményez. Először is létrehozunk egy RAID 5 pool-t. Az inicializálás után, kihúzzuk és bedugunk egy másik lemez-t. Kiszámítja az újraépítési időt különböző I/O hozzáférési mintákkal. Majd hozzunk létre RAID 5EE-t 1 / 2 / 4 /8 x RAID EE lemezekkel egymás után. Az inicializálás után, húzzunk ki egy lemezt. A RAID EE elkezdi az újraépítést. Kiszámítja az újraépítési időt különböző I/O hozzáférési mintákkal. Ezután helyezzen be egy lemezt és állítsa be dedikált tartalékként, majd elkezdi a visszamásolást. Végezetül, kiszámítja a visszamásolási időt.

Összefoglalás

 • A RAID EE képes felgyorsítani az újraépítést akár 48%-kal.
 • A több RAID EE lemez használata rövidebb újraépítési időt eredményez.
 • Az újraépítési idő hatékonyabb, ha olvasási hozzáférés is van.

 

Teszt eszközök és konfigurációk

Szerver

 • Modell: ASUS RS700 X7/PS4 (CPU: Intel Xeon E5-2600 v2 / RAM: 8GB)
  • iSCSI HBA: Intel 82574L Gigabit Network Connection
  • OS: Windows Server 2012 R2

I/O

 • Eszköz: IOmeter V1.1.0
 • Dolgozók: 1
 • Outstanding (Queue Depth): 128
 • Hozzáférés specifikációk::
  • Backup Pattern (Sequential Read / Write, 256KB (MB/s))
  • Database Access Pattern (as defined by Intel/StorageReview.com, 8KB, 67% Read, 100% Random)
  • File Server Access Pattern (as defined by Intel)
  • Idle

Tároló

 • Modell: XCubeSAN XS5224D
  • Memory: 16GB (2 x 8GB in bank 1 & 3) per controller
  • Firmware 1.3.0
  • HDD: 24 x Seagate Constellation ES, ST500NM0001, 500GB, SAS 6Gb/s
 • HDD Pool:
  • RAID 5 Pool with 16 x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 5EE Pool with 17 (16+1 x RAID EE spare) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 5EE Pool with 18 (16+2 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 5EE Pool with 20 (16+4 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 5EE Pool with 24 (16+8 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
 • HDD Volume: 100GB in Pool

Test Case 2: RAID 60 vs. RAID 60EE

 

This test provides the comparison of rebuild time and copyback time between RAID 60 and RAID 60EE. The same, we assume that the more RAID EE spare disks will have less rebuild time and RAID 60EE will have better efficiency. First we create a RAID 60 pool. After initialization, plug out and then plug in one disk drive. Count the rebuild time with different I/O access patterns. Continue to create RAID 60EE with 1 / 2 / 4 /8 x RAID EE spare disks in sequence. After initialization, plug out one disk drive. The RAID EE starts rebuilding. Count the rebuild time with different I/O access patterns. Then plug in one disk drive and set it as dedicated spare, it starts copying back. Last, count the copyback time.

Summary 

 • RAID EE can improve rebuild time by up to 58%.
 • The more RAID EE spare disks are used, the less rebuild time is.
 • Rebuild time is more effective when there are reading accesses.

 

Test Equipments & Configurations 

Server

 • Model: ASUS RS700 X7/PS4 (CPU: Intel Xeon E5-2600 v2 / RAM: 8GB)
  • iSCSI HBA: Intel 82574L Gigabit Network Connection
  • OS: Windows Server 2012 R2

I/O Pattern

 • Tool: IOmeter V1.1.0
 • Workers: 1
 • Outstanding (Queue Depth): 128
 • Access Specifications:
  • Backup Pattern (Sequential Read / Write, 256KB (MB/s))
  • Database Access Pattern (as defined by Intel/StorageReview.com, 8KB, 67% Read, 100% Random)
  • File Server Access Pattern (as defined by Intel)
  • Idle

Storage

 • Model: XCubeSAN XS5224D
  • Memory: 16GB (2 x 8GB in bank 1 & 3) per controller
  • Firmware 1.3.0
  • HDD: 24 x Seagate Constellation ES, ST500NM0001, 500GB, SAS 6Gb/s
 • HDD Pool:
  • RAID 60 Pool with 16 x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 60EE Pool with 17 (16+1 x RAID EE spare) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 60EE Pool with 18 (16+2 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 60EE Pool with 20 (16+4 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
  • RAID 60EE Pool with 24 (16+8 x RAID EE spares) x NL-SAS HDDs in Controller 1
 • HDD Volume: 100GB in Pool

Conclusion

 

As drive capacity grows, RAID rebuild time grows linearly. The more disk drives contain in a disk group, the more possibility of cumulative failure increase, so does the increasing impact of the disk drive capacity on the rebuild speed. Using RAID EE technology will greatly reduce these risks.